Sava i Splavarska ulica u Slavonskom Brodu
Udruga splavara "Čika Mata Marković" Slavonski Brod
Život na Savi    Life on the river Sava
Početna stranica


Novi Pravilnik o plutajućim objektima
      Naše splavi bile su do sada pravno definirane kao "plutajuća tijela." A onda je izašao novi Pravilnik o plutajućim objektima (NN 072/2015) i novi Pravilnik o čamcima (NN 072/2015). Oba ova pravilnika možete naći u rubrici Dokumenti na ovoj web stranici.
      Novi pravilnici su donijeli suštinsku novost da više nema "plutajućih tijela" nego su naše splavi postale "kućice na vodi" u Pravilniku o plutajućim objektima.
      Za tehnički pregled plutajućeg objekta gdje spadaju naše splavi, treba imati lokacijsku dozvolu u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/2007)
      Prema Pravilniku o čamcima NN72/15, članak 59, stavak 4, svi vlasnici postojećih plutajućih tijela koja su sada postala plutajući objekti dužni su do kraja lipnja 2016. god. Lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za preupis splavi u Očevidnik plutajućih objekata za što je potrebna lokacijska dozvola.
Detaljnije informacije će dobiti članovi Udruge.
UPLATITE ČLANARINU UPLATNICOM.

Poštovani splavari, članarinu možete uplatiti uplatnicom u banci, pošti ili internetom. Potrebni podaci su kao na ovom primjeru. Jedino je potrebno upisati Članarina za 2016,
Uplatnica

valovita crta

POPIS ČLANOVA UDRUGE U SKLADU S NOVIM ZAKONOM O UDRUGAMA
Poštovani članovi
U skladu s novim Zakonom o udrugama moramo voditi evidenciju članova naše Udruge na točno određeni način. Molimo sve stare članove da ispune doljnje podatke i pošaljnu nam.

Važna napomena: Koristite SAMO web preglednik Mozilla Firefox za slanje ovih podataka.

Ime i prezime starih članova (obavezno)
Adresa
Vrsta članstva: redovni, pridruženi, počasni (obavezno)
Reg. broj splavi na kojoj boravi:
- za redovne članove (obavezno)
- za pridružene i počasne članove neobavezno
OIB (obavezan)
ili
Broj osobne iskaznice ako nema OIB-a
Datum rođenja (obavezno)
Broj mobitela i telefona
E-mail
Dozvoljavam javno objavljivanje samo podatka: ime i prezime i broj splavi gdje boravim. Upisati: DA ili NE (obavezno)
Izvod iz statuta
Redovni i pridruženi punoljetni članovi
Članak 12.
(1) Redovnim članom (u daljnjem tekstu članovi) Udruge mogu postati osobe koje su vlasnici ili suvlasnici splavi na rijeci Savi u području Slavonskog Broda. Dokaz o vlasništvu je rješenje o registraciji splavi izdano od Lučke kapetanije Slavonski Brod.
(2) Redovnim članom može postati osoba koja nije vlasnik ni suvlasnik splavi ali stalno boravi na točno određenoj splavi i ponaša se kao ostali splavari (boravi na splavi, vodi brigu o splavi i sl.) Takvu izjavu mora potpisati vlasnik ili suvlasnik splavi na kojoj ta osoba boravi na osnovi koje ta osoba može postati redovni član Udruge.
(4) Pridruženi članovi su oni koji nisu splavari ali se povremeno uključuju u rad Udruge i svojim radom potpomažu ciljeve Udruge ili samo plačanjem članarine financijski podupiru rad Udruge.
Članak 15.
(1) Izvršni odbor može imenovati počasne članove Udruge koji nisu splavari i ne ponašaju se kako je opisano u stavcima (1) i (2) čl. 12 . Počasnim članom može postati osoba koja je svojim osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju rada udruge.

Udruga splavara "Čika Mata - Marković" Slavonski Brod      e-mail: splavari@splavari.com.hr              Početna stranica
Korištenje sadržaja s ove stranice je na vlastitu odgovornost. Slobodno se smiju prenositi tekstovi i fotografije uz navođenje izvora.